Vind og sol bidrar til grønt skifte

Det produseres stadig mer vindkraft i Norge. I 2015 endte produksjonen på 2,5 TWh. Det tilsvarer årsforbruket til 125 000 boliger med årlig forbruk på 20000 kWh, eller 1,7 prosent av det norske strømforbruket.

Tallene kan oppleves imponerende i vannkraftlandet Norge, men vi kommer i skyggen av våre naboland. Sverige har nå gått forbi Danmark når det gjelder vindkraftproduksjon. Til sammen produserer de to landene rundt 30 TWh. Det tilsvarer 25 prosent av det norske kraftforbruket. Totalt står vindkraft for ti prosent av det nordiske forbruket.

– Tyskland er kommet enda lengre i sin vindkraftsatsning. I februar ble det satt produksjonsrekord med 34 Gigawatt produksjon på en time. Det tilsvarer tre ganger all kjernekraftproduksjon i Norden i den aktuelle timen. Skeptikerne som hevder at vindkraften kun er et vindblaff, må tenke seg godt om. Tallenes tale fra 2015 viser at vindkraften er kommet for å bli, sier Andreas Myhre. Han er direktør for krafthandel i LOS Energy, og følger utviklingen i kraftmarkedet nøye.

I tillegg til vindkraften er også solenergien på full fremmarsj. Foreløpig har bruken av solceller i Norge ikke tatt helt av, men solenergi er etterhvert blitt en stor bidragsyter i det europeiske kraftsystemet.

– Årsaken er blant annet at teknologien nå har blitt billigere og kan konkurrere med gammel etablert kraftproduksjon som gjerne er basert på fossile brensler. I Tyskland er det nå installert 37 Gigawatt med solkraft. Det tilsvarer mer enn tre ganger installert effekt i den svenske kjernekraften, forteller Andreas Myhre.

Klima- og værforhold i Norden er gunstig for vind- og solkraft. Siden kraftprisen i Norden er blant verdens laveste, er utbyggingen avhengig av statlige subsidier. Sist høst la den svenske regjeringen frem store planer om solenergi. En subsidiepakke på 1,4 milliarder kroner over de neste fire årene, skal sørge for utbygging av en kvart TWh solkraftproduksjon per år. Det betyr ny fornybar energi inn i det nordiske kraftsystemet, til glede for både forbrukere og miljøet. Det grønne skiftet er for alvor i gang.

Fant du ikke det du lette etter?