Vinterpris på strøm

Strømprisen i desember var den høyeste for en julemåned siden 2010. Siden år 2000 er det bare to år hvor strømprisen i desember har vært høyere. Mindre nedbør og dyrere klimakvoter er noe av forklaringen på en stigende strømpris.

Oppgang i råvareprisen

Med bakgrunn i den reduserte ressurssituasjonen vi nå opplever i Norden så blir strømprisene mer avhengig av hva som skjer i markedene rundt oss, både i Øst-Europa og i Sentral-Europa. Hva som skjer i markedet i Tyskland har ofte størst innflytelse, og også her peker priskurvene oppover. Strømprisene i Europa har steget jevnt gjennom hele 2018. Mye av forklaringen ligger i påvirkningen fra råvareprisene på kull og gass, som er innsatsfaktorer i produksjonen. Prisene på kull og gass holder seg så langt i 2019 fortsatt på relativt høye nivåer.

Økende utslippskvoter for CO2

En stadig viktigere faktor som påvirker nivået på selve strømprisen, er prisnivået på utslippskvoter for CO2. Dette er en pris som de fossilbaserte strømprodusentene må betale for å produsere strøm. Etter at CO2-prisen først doblet seg i løpet av 2017, har den på toppen av dette blitt tredoblet i 2018. Nesten halvparten av den tyske strømprisen består nå av kostnaden på slike utslippsrettigheter. Siden disse kvoteprisene fremdeles ligger på et høyt nivå så forventer markedet at de tyske strømprisene vil forbli høye også utover i 2019. Dette påvirker i sin tur også de nordiske strømprisene fremover.

Fant du ikke det du lette etter?