Økt strømforbruk på Sørlandet i 2016

Strømforbruket på Sørlandet steg med 3,9 prosent fra 2015 til 2016. Størst var økningen i strømforbruket i Aust-Agder, der det økte med 4,9 prosent. I Vest-Agder økte strømforbruket med 3,1 prosent. Undersøkelsen viser at strømforbruk til privatkundene økte i 27 av de 30 kommunene på Agder i 2016.

Økningen på nærmere 85 millioner kilowattimer, tilsvarer årsforbruket med strøm til 5 000 boliger. Fra 2014 til 2015 økte strømforbruket på Sørlandet med 4,6 prosent.

Store variasjoner
I Kristiansand endte økningen i strømforbruket fra 2015 til 2016 på 2,8 prosent, mens i Arendal var økningen på 4,9 prosent. Tilsvarende tall for 2015 var 3,1 prosent og 3,7 prosent. I Vest-Agder er det befolkningen i Marnardal kommune som har hatt størst økning i strømforbruket med 7,7 prosent, mens Audnedal er lavest med en reduksjon på 0,7 prosent. Året før var det Hægebostad som økte mest i Vest-Agder med 10,4 prosent, mens Kristiansand kom lavest ut med en økning på 3,7 prosent.

I Aust-Agder er det befolkningen i Birkenes kommune som har hatt størst økning i strømforbruket med 13,8 prosent, mens Åmli er lavest med en reduksjon på 11,7 prosent. For 2015 var det Iveland som hadde størst økning i Aust-Agder med 7,8 prosent, mens Valle var lavest med 2,8 prosent. Blant byene på Sørlandet er det Lillesand som har den største økningen på 6,0 prosent, mens Flekkefjord ligger lavest med en økning på 0,7 prosent. I 2015 var det Flekkefjord som hadde den største økningen blant byene med 7,2 prosent, mens Risør lå lavest med 2,9 prosent.


Varmere enn normalt
Vær og temperatur påvirker normalt strømforbruket, og været i 2016 ble spesielt også på Sørlandet.

– 2016 ble det varmeste året man har målt på kloden, og på Agder har kun 9 av de siste 75 årene vært varmere enn 2016 med utgangspunkt i målinger på Kjevik i Kristiansand, forteller Tarjei Breiteig, som er meteorolog i Agder Energi.

–Året 2016 startet veldig kaldt, med to iskalde uker i januar. Mens resten av landet nøt deilig vintervær, fikk Sørlandet besøk av den iskalde østavinden i disse ukene. Resten av året skulle det bli varmere. Ti av årets tolv måneder ble varmere enn normalen, kun januar og november ble kaldere enn normalt, forteller Breiteig.


Sommer i september
–Aldri tidligere i de 75 årene med målinger på Kjevik har september vært varmere enn i 2016, og kun ett år har september vært tørrere enn fjoråret. September var nesten like varm som sommermånedene, og kombinert med lite nedbør var det september som var årets definitive sommermåned. Selv om juni ble varmere enn normalt, hjalp det lite når den både var våtere og mer vindfull enn normalt. Den ble av de fleste oppfattet som en dårlig sommermåned, oppsummerer Tarjei Breiteig.


Fra bunnpris til lavpris
Når det gjelder strømprisene i 2016, ble disse også preget av været.

– 2016 startet med de laveste strømprisene vi har sett i Norden på femten år. Vi gikk også inn i det nye året med den høyeste fyllingsgraden i norske vannmagasiner på 30 år. Dette var med å dempe prisøkningen på strøm da sprengkulden satt inn i januar, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

– Ellers kan 2016 oppsummeres som et år der vi gikk fra bunnpris til lavpris på strøm. Markedsaktørene forventer at 2017 skal gi samme strømpriser som i 2016. Det er forventninger om mer kraftproduksjon i Norden og Nord-Europa, samtidig som forbruket ikke er ventet å stige mye. Prisutviklingen vil uansett være avhengig av tilbudet og etterspørselen i strømmarkedet, sier Anders Gaudestad.

Oversikt over strømforbruk til privatkunder i kWh:

 

Aust-Agder
Kommune 2015 2016 Endring
Arendal 315 076 145 330 589 175 4,9 %
Birkenes 31 795 275 36 190 011 13,8 %
Bygland 11 215 470 11 623 688 3,6 %
Bykle 29 982 510 31 594 706 5,4 %
Evje og Hornnes 30 437 111 32 094 518 5,4 %
Froland 39 133 359 41 406 094 5,8 %
Gjerstad 18 141 050 18 999 584 4,7 %
Grimstad 156 611 981 165 546 906 5,7 %
Iveland 10 691 986 10 214 926 -4,5 %
Lillesand 81 180 801 86 029 375 6,0 %
Risør 56 844 054 59 348 473 4,4 %
Tvedestrand 56 335 272 57 018 190 1,2 %
Valle 13 143 864 13 733 057 4,5 %
Vegårshei 14 674 748 16 354 170 11,4 %
Åmli 18 130 114 16 010 660 -11,7 %
Totalsum 883 393 740 926 753 533 4,9 %
Vest-Agder
Kommune 2015 2016 Endring
Audnedal 14 102 457 14 009 311 -0,7 %
Farsund 80 708 903 82 059 100 1,7 %
Flekkefjord 72 803 269 73 304 995 0,7 %
Hægebostad 14 743 349 15 518 680 5,3 %
Kristiansand 554 900 811 570 256 941 2,8 %
Kvinesdal 51 507 876 52 145 626 1,2 %
Lindesnes 43 742 472 45 696 962 4,5 %
Lyngdal 64 584 386 67 450 438 4,4 %
Mandal 112 710 386 116 266 024 3,2 %
Marnardal 17 638 813 19 000 391 7,7 %
Sirdal 42 448 516 45 636 116 7,5 %
Songdalen 42 288 865 44 233 291 4,6 %
Søgne 83 737 036 87 845 917 4,9 %
Vennesla 93 724 707 96 198 366 2,6 %
Åseral 19 579 311 20 735 976 5,9 %
Totalsum 1 309 221 157 1 350 358 134 3,1 %

Fant du ikke det du lette etter?