Staten tar mest fra strømkundene

Strømavgiftene har de siste årene skutt i været. Forbruksavgiften økte med vel to øre/kWh fra 1. januar 2016. Det betyr at rundt 40 prosent av strømregningen utgjør nå avgifter til Staten.

– Regjeringen har det siste året økt både elavgift og forbruksavgift. I tillegg kommer merverdiavgiften. Det betyr at for hver 100-lapp du betaler i strømregninga, går 40 kroner rett til Staten i form av avgifter, sier Margit Unander, direktør privatmarked i LOS.

Økt med 40 prosent
- Mange små økninger oppleves ikke som så mye, men beregninger Energi Norge har gjort viser at politikerne har skrudd elavgiften i været. De siste ti årene er har elavgiften økt med hele 40 prosent, noe som er mer enn dobbelt så mye som den generelle prisstigningen, forteller Margit.

Sammensatt bilde
- Som strømleverandør blir vi fort den som får kritikk dersom prisen stiger, men bildet er mer sammensatt enn mange er klar over. Etter at Staten har tatt sitt, går ca. 32 prosent av strømregningen til nettleie, mens strømprisen utgjør de siste 28 prosentene, forteller Margit.

Uheldig klimasignal
- En stadig økning av elavgiften er også et uheldig klimasignal. I Norge har vi et kraftsystem som er nesten 100 prosent fornybart og utslippsfritt, og i årene fremover vil vi bruke mere fornybar energi. Derfor er det et uheldig signal fra politikerne å stadig øke avgiftene på den fornybare energien, sier Margit.

Fant du ikke det du lette etter?