Derfor tar LOS miljøansvar

Som leverandør av ren og fornybar energi, ønsker vi også å ta miljøansvar for vår virksomhet. Derfor er LOSMiljøfyrtårn sertifisert bedrift, som ønsker å være en pådriver for bruk av lønnsomme, miljø- og klimavennlige energiløsninger.

Ved vårt kontor på Kraftsenteret i Kristiansand er det kontinuerlig fokus på å holde energiforbruket så lavt som mulig, og både solenergi og fjernvarme er en del av energiforsyningen. Vi kjøper også strøm med opprinnelsesgaranti til våre lokaler, og kildesorterer restavfall.

Klimanøytral bedrift
I LOS er vi også opptatt av vårt klimafotavtrykk. Vi har egen elbil som brukes når ansatte skal på møter i og rundt Kristiansand, og vi forsøker å begrense vår reiseaktivitet. For alle CO2 utslipp som er relatert til vår virksomhet kjøper vi CO2 kvoter slik at vi blir klimanøytral bedrift. Klimakvotene er utstedt av Gold Standard Foundation, og basert på FNs regelverk for klimareduserende prosjekter i utviklingsland. I LOS utarbeider vi også hvert år klimaregnskap for vår virksomhet, og er medlem av Klimapartnere.

Fornybar Energi Garanti
Et viktig mål for LOS er også å legge til rette for at våre kunder kan ta gode klima- og miljømessige valg. Vi tilbyr derfor strøm med Fornybar Energi Garanti. Dette er en tilleggsavtale til din ordinære strømavtale, og gir deg et garantibevis på at det produseres like mye fornybar energi som du selv forbruker. Garantien bidrar til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi.

Miljøvennlig solstrøm
Gjennom et samarbeid med Otovo, Norges ledende leverandør av solcelleanlegg, legger vi også til rette for at du kan produsere din egen miljøvennlige solstrøm. Otovo lar deg enkelt beregne hvor egnet taket ditt er for solstrøm, og ordner alt av planlegging, installasjon og drift av anlegget ditt. Du vil beholde ditt eksisterende kundeforhold til LOS som strømleverandør, og strømmen du produserer vil være din egen. Produserer du mere enn du trenger, kjøper vi strømmen av deg.

Ladestrøm til elbil
I samarbeid med Grønn kontakt, tilbyr vi også LOS ladestrøm, en spesialtilpasset strømavtale til deg som har elbil. Her får du 15 % rabatt på ladestrøm til din elbil på Grønn kontakts mer enn 180 ladestasjoner over hele Norge.

Fant du ikke det du lette etter?