Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder til og med mars 2023.

Vi får mange spørsmål om strømstøtteordningen – og har samlet noen av de viktigste svarene her.

Hvem gjelder ordningen for?

Strømstøtteordningen gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Den gjelder ikke for fritidsboliger eller næringskunder.

Ordningen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har, men vi gjør oppmerksom på at beregningen av strømstøtte tar utgangspunkt i spotpris og ikke i variable eller faste priser.


Hvor mye får jeg dekket?

Hvis spotprisen er over 70 øre per kWh (eks. mva) gis det strømstøtte. Strømstøtten dekker da 90 % av kostnadene som overstiger 70 øre. 

Beregningen gjøres på bakgrunn av gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde den aktuelle måneden. Dersom snittprisen ikke er over 70 øre, utløses ikke strømstøtteordningen. 

Strømstøtten gjelder for forbruk opp til 5.000 kWh per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette. Ordningen gjelder foreløpig til og med mars 2023. 
 
Hos LOS sørger vi for at strømstøtten automatisk trekkes av på fakturaen, slik at du slipper å legge ut. Fratrekket ser du under nettleiedelen på din faktura. Se fakturaforklaring her.

Se eksempler på historiske strømpriser her.

Her er støttesatsene:

I mars var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rett over 187 øre. Støtte til strømregningen blir i overkant av 117 øre/kWh. 

I april var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rundt 174 øre. Støtte til strømregningen blir rundt 104 øre/kWh. 

I mai var gjennomsnittsprisen for Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) rundt 165 øre. Støtte til strømregningen blir rundt 95 øre/kWh. 

I juni var gjennomsnittsprisen for NO1og NO5 rundt 150 øre/kWh, mens den i NO2 var på 186 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir rundt 80 øre/kWh for NO1 og NO5, og 116 øre/kWh for NO2. 

I juli var gjennomsnittsprisen for NO1 og NO5 på ca. 167 øre/kWh, mens den i NO2 var på ca. 263 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir ca. 97 øre/kWh for NO1 og NO5, og ca. 193 øre/kWh for NO2.

I august var gjennomsnittsprisen for NO1 ca. 344 øre/kWh, i NO2 var den på ca. 434 øre/kWh og i NO5 ca. 341 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir ca. 274 øre/kWh for NO1, ca. 364 øre/kWh for NO2 og ca. 271 øre/kWh for NO5.

I september var gjennomsnittsprisen for NO1, NO2 og NO5 ca. 358 øre/kWh. I NO3 var gjennomsnittsprisen ca. 75 øre/kWh. Støtte til strømregningen blir ca. 324 øre/kWh for NO1, NO2 og NO5, mens NO3 får ca. 5,95 øre/kWh i støttesats. 

I oktober var gjennomsnittsprisen for NO1, NO2 og NO5 ca. 132 øre/kWh og støtten til strømregningen blir ca. 69 øre/kWh.

 

I november var gjennomsnittsprisen for NO1, NO2 og NO5 ca. 112 øre/kWh og støtten til strømregningen blir ca. 48 øre/kWh. I NO3 og NO4 var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh og områdene får dermed ingen strømstøtte i november. 

Ofte stilte spørsmål

 

Hva skjer med strømstøtten min dersom dere ikke har gjennomfakturering med min netteier?

Dersom vi ikke har gjennomfakturering med din netteier, må alle henvendelser ang strømstøtte rettes direkte til din netteier. Det er din lokale netteier som håndterer kompensasjonsordningen, og kompensasjonsstøtten vil derfor fremkomme direkte på deres faktura.

Hva skjer dersom jeg bruker mer enn 5000 kWh i måneden?

Dersom du bruker mer enn 5000 kWh i måneden, vil du kompenseres for forbruket opp mot de 5000, og deretter betale vanlig strømpris utover dette.


Når vil jeg se det på fakturaen?

Den foreslåtte ordningen skal gjelde for strømforbruket fra og med desember 2021, til og med mars 2023. Ettersom vi fakturerer på etterskudd så betyr det at du vil kunne se dette på fakturaene i januar 2022 til april 2023.

Er det noe jeg må gjøre for å få være med på ordningen?

Nei, dette går automatisk og du trenger ikke tenke på noe. Ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap, og du trenger ikke å gi beskjed til hverken oss eller nettselskapet ditt.

Jeg har fastpris eller variabel strømavtale. Vil ordningen gjelde for meg?

Ordningen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale du har. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig spotpris i ditt aktuelle prisområde, enten du har spotprisavtale, fastpris, eller en variabel avtale. Strømstøtten følger altså ikke fastpris eller variable priser, men den gjennomsnittlige spotprisen som har vært i ditt prisområde i den aktuelle perioden.

Hvordan kan jeg se på fakturaen at jeg har fått fratrekk?

Ettersom det er nettselskapet ditt som vil håndtere denne ordningen, så vil fratrekket fremkomme under «Nettleie»-delen på din faktura. Dersom du ikke mottar både strøm og nettleie samlet på fakturaen fra LOS, vil fratrekket komme på faktura fra din netteier.

Hvor kan jeg se dette i LOS-appen/på Min side?

Dersom du har samlet strøm og nettleie på samme faktura, finner du beløpet på din faktura fra LOS - under nettleiedelen. Velg fanen faktura i appen - og se din faktura - under nettleie finner du ditt fradrag. Det er nettselskapet ditt som håndterer beregning og utbetaling av kompensasjonen.

Hvordan kan jeg vite at min utbetaling er korrekt?

Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som har ansvaret og vil administrere ordningen overfor nettselskapene – slik at alle innbyggere er sikret den korrekte beregningen for sitt forbruk. 

Jeg ønsker å endre registrering av fritidsbolig

Hytter og fritidsboliger er ikke inkludert i ordningen om strømstøtte. LOS har ikke mulighet til å endre dette i vårt system.

Du kan selv sjekke hva eiendommen er registrert som i matrikkelen ved å logge inn hos Kartverket. Dersom boligen er registrert som feil eiendomstype i matrikkelen, så ber vi om at du tar direkte kontakt med kommunen din da det er de som kan endre dette i matrikkelen. Merk at det her er krav om dokumentasjon/søknad for å få endret opplysningene i matrikkelen.

Dersom boligen din er registrert riktig i matrikkelen, så ber vi om at du tar kontakt med netteieren din - da må de oppdatere det i sitt system. Vi ber om at du betaler fakturaen du har mottatt som vanlig - en eventuell korrigering vil krediteres i ettertid.


Har du ytterligere spørsmål, kan du sjekke spørsmål og svar på nettsidene til NVE.