pixel code

Kompensasjon for høye strømpriser

Regjeringen har lagt frem en ordning om kompensasjon for høye strømpriser til norske husholdninger i vinter. Det innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Ordningen gjelder uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør du har. Vi får mange spørsmål om denne ordningen – og har samlet noen av de viktigste svarene her.

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder for private husholdninger og for de som har fjernvarme. Det blir likebehandling for borettslag, aksjeleiligheter og eneboliger. Landbrukseiendom også inkluderes i denne ordningen.

Den gjelder ikke for fritidsboliger eller næringskunder. Kompensasjonsordningen vil komme i tillegg til andre støtteordninger som økning i bostøtte mm. 


Hvor mye vil jeg få dekket?

For desember vil du få tilbakebetalt 55 % av de overskytende kostnadene når strømprisen overstiger 70 øre/kWh eks. mva. opp til et forbruk på 5000 kWh per måned. For månedene januar - mars vil strømstøtten øke til fra 55 % til 80 %, i følge en oppdatering fra regjeringen 9. januar. 

Fratrekket vil være basert på snittprisen for måneden for det aktuelle prisområdet du bor i. Fratrekket fremkommer under nettleiedelen på din faktura med strøm og nettleie samlet fra LOS.

Du kan se eksempel på de historiske strømprisene her.

Kompensasjon for desember 2021

Hva støtten faktisk blir, avhenger av hvor mye strøm husholdningen din bruker og hvordan kraftprisen utvikler seg der du bor. 

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Satsene for desember er nå fastsatt:

Eksempel: En husholdning i prisområde 2 med et forbruk på 1000 kWt i desember, vil få en strømstøtte på 736 kroner. Er forbruket 2000 økes støtten til 1472 kroner. Maks strømstøtte for en husholdning på Agder i desember vil være 3681 kroner, som tilsvarer et forbruk på 5000 kWt.

Ikke mottatt kompensasjon for regningen i desember?

Det er som sagt netteier som håndterer ordningen med utbetalinger. Dersom du har avsluttet din strømavtale før 30.12.21 vil du ikke motta kompensasjon på din sluttregning fra LOS. Årsaken til dette er at NVE ennå ikke har kommet med forslag til hvordan dette kan løses rent praktisk. Spørsmål om dette må rettes til din netteier. 

Hva skjer dersom jeg bruker mer enn 5000 kWh i måneden?

Dersom du bruker mer enn 5000 kWh i måneden, vil du kompenseres for forbruket opp mot de 5000, og deretter betale vanlig strømpris utover dette.


Når vil jeg se det på fakturaen?

Den foreslåtte ordningen skal gjelde for strømforbruket fra og med desember 2021, til og med mars 2022. Ettersom vi fakturerer på etterskudd så betyr det at du vil kunne se dette på fakturaene i januar til april 2022.

Er det noe jeg må gjøre for å få være med på ordningen?

Nei, dette går automatisk og du trenger ikke tenke på noe. Ordningen vil bli håndtert av ditt nettselskap, og du trenger ikke å gi beskjed til hverken oss eller nettselskapet ditt.

Jeg har fastpris eller variabel strømavtale. Vil ordningen gjelde for meg?

Ordningen er uavhengig av hvilken strømavtale du har – du vil uansett få tilbakebetalt basert på snittprisen i det aktuelle prisområdet, enten du har spotprisavtale, fastpris, eller en variabel avtale. 

Hvordan kan jeg se på fakturaen at jeg har fått fratrekk?

Ettersom det er nettselskapet ditt som vil håndtere denne ordningen, så vil fratrekket fremkomme under «Nettleie»-delen på din faktura. Dersom du ikke mottar både strøm og nettleie samlet på fakturaen fra LOS, vil fratrekket komme på faktura fra din netteier.

Hvor kan jeg se dette i LOS-appen/på Min side?

Dersom du har samlet strøm og nettleie på samme faktura, finner du beløpet på din faktura fra LOS - under nettleiedelen. Velg fanen faktura i appen - og se din faktura - under nettleie finner du ditt fradrag. Det er nettselskapet ditt som håndterer beregning og utbetaling av kompensasjonen.

Hvordan kan jeg vite at min utbetaling er korrekt?

Det er Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) som har ansvaret og vil administrere ordningen overfor nettselskapene – slik at alle innbyggere er sikret den korrekte beregningen for sitt forbruk.

Jeg ønsker å endre registrering av fritidsbolig

Hytter og fritidsboliger er ikke inkludert i ordningen om strømstøtte. LOS har ikke mulighet til å endre dette i vårt system.

Du kan selv sjekke hva eiendommen er registrert som i matrikkelen ved å logge inn hos Kartverket. Dersom boligen er registrert som feil eiendomstype i matrikkelen, så ber vi om at du tar direkte kontakt med kommunen din da det er de som kan endre dette i matrikkelen. Merk at det her er krav om dokumentasjon/søknad for å få endret opplysningene i matrikkelen.

Dersom boligen din er registrert riktig i matrikkelen, så ber vi om at du tar kontakt med netteieren din - da må de oppdatere det i sitt system. Vi ber om at du betaler fakturaen du har mottatt som vanlig - en eventuell korrigering vil krediteres i ettertid.


Har du ytterligere spørsmål, kan du sjekke spørsmål og svar på nettsidene til NVE.