pixel code

LOS Fondskraft

Forutsigbarhet

Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet. Produktet som leveres er spotpris kombinert med prissikring. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet. Det er kraftforvalterne i vårt søsterselskap Entelios som har ansvar for å handle strøm til best mulig betingelser til våre kunder. Med LOS Fondskraft har du en strømavtale med:


• Egne kraftforvaltere
• Lik strømpris hver måned
• Uten månedlig fastbeløp

Produktet er utgått og selges ikke lenger

  • 0 kr

    Ingen månedspris

  • 9,5 øre

    Påslag pr. kWh

  • Spotpris med prissikring

    per kWh

1. Produktet som leveres er spotpris kombinert med prissikring.

 

2. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet.

 

3. Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet.

 

4. I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde.

 

Prisen oppgitt tilbys til følgende strømkunder: Eksisterende kunder

 

Avtalen krever følgende betalingsmåte: Ingen betalingsmåte er påkrevd

 

Betaling etter forbruk skjer gjennom: Etterskuddsbetaling

 

Prisen gjelder for et forbruk inntil: Ingen begrensing

 

Strømkunden får sendt regning: Hver måned

 

Bindingstid: 2 år

 

Standard varslingsmåte ved prisendringer: E-post

 

Gebyr for papirfaktura: kr 69,00

 

Andre betingelser:

Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet. Produktet kombinerer prissikring og spotpris. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet.

 

Finner du ikke svar på det du lurer på? Send inn dine spørsmål her: