LOS Fondskraft

Forutsigbarhet

Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet. Produktet som leveres er spotpris kombinert med prissikring. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet. Det er kraftforvalterne i vårt søsterselskap Entelios som har ansvar for å handle strøm til best mulig betingelser til våre kunder. Med LOS Fondskraft har du en strømavtale med:


• Egne kraftforvaltere
• Lik strømpris hver måned
• Uten månedlig fastbeløp

 

Vi gjør oppmerksom på at statens strømstøtte ikke tar utgangspunkt i fastpris, men gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde den aktuelle måneden. Dersom snittprisen ikke er over 70 øre, utløses ikke strømstøtteordningen.
Les mer om statens strømstøtte her.

Vi garanterer at fastbeløp og påslag vil være uendret i minst 24 måneder. Om det skulle skje prisendringer etter dette vil du bli varslet minst 30 dager i forkant.

Denne avtalen er ikke lengre tilgjengelig for salg

  • 0 kr

    Ingen månedspris

  • 9,5 øre

    Påslag pr. kWh

  • Spotpris med prissikring

    per kWh

1. Produktet som leveres er spotpris kombinert med prissikring.

 

2. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet.

 

3. Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet.

 

4. I tillegg til kraftprisen tilkommer avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Varsel om prisendring i individuelle påslag, vil etter standard kraftleveringsavtale skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde.

 

Prisen oppgitt tilbys til følgende strømkunder: Eksisterende kunder

 

Avtalen krever følgende betalingsmåte: Ingen betalingsmåte er påkrevd

 

Betaling etter forbruk skjer gjennom: Etterskuddsbetaling

 

Prisen gjelder for et forbruk inntil: Ingen begrensing

 

Strømkunden får sendt regning: Hver måned

 

Bindingstid: 2 år

 

Standard varslingsmåte ved prisendringer: E-post

 

Andre betingelser:

Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet. Produktet kombinerer prissikring og spotpris. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet.

 

Last ned avtalevilkårene for utskrift / pdf her

 

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder ut 2023. 

Ønsker du å kontakte oss utenfor åpningstid?