Fornybar Energi Garanti

Fornybar Energi

  • Garantert 100% fornybar energi.
  • Kun 1,9 krone per dag.

Avtalen er en tilleggsavtale til din ordinære strømavtale, og gir deg et garantibevis på at det produseres like mye fornybar energi som du selv forbruker. 

Garantiene er en felles europeisk ordning som bidrar til økt etterspørsel og utbygging av fornybar energi. Opprinnelsesgarantert strøm reduserer CO2-avtrykket ditt med hele 5 tonn i året om du bor i en vanlig leilighet. Bor du i enebolig er reduksjonen 10 tonn i året.

Hva er fornybar energi? 

•Ikke-fornybar energi  er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet. Bruk av kull, olje og gass fører til økt global oppvarming.

•Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlig enn ikke-fornybar energi.

Uten opprinnelsesgarantert strøm har strømmen din et CO2-avtrykk på 509 g CO2/KWh. (NVE)

 

Fant du ikke det du lette etter?