LOS Spot

For 19 kr i månedspris får du en av våre populære strømavtale, en rimelig spotprisavtale som følger strømbørsen time for time. 

Det er gratis å bytte til oss, og vi fikser alt det praktiske for deg - helt enkelt!

Med LOS-appen får du full oversikt over spotprisen, forbruket ditt og mye mer.

 

Spotprisavtaler anbefales av Forbrukerrådet fordi spotpris er bevist billigst over tid. Du kan sammenligne denne avtalen med andre strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

 

 

Vi garanterer at fastbeløp og påslag vil være uendret i minst 6 måneder. Om det skulle skje prisendringer etter dette vil du bli varslet minst 30 dager i forkant.

  • 19 kr

    Fast månedspris

  • 5,95 øre

    Påslag per KWh

  • Spotpris

    Avtaletype

Dette produktet er ikke tilgjengelig for salg 

Se avtalevilkår her 

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: kundesenter@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder til og med mars 2023.