Smart lading avtalevilkår

Vilkår for LOS smart lading

1. Partene og avtaleinngåelse
Denne avtalen om LOS smart lading («Avtalen») er inngått mellom deg og LOS AS, heretter kalt LOS. Avtalen inngås ved at du aksepterer Avtalen i forbindelse med din bestilling.

2. Om LOS smart lading
LOS smart lading er en tjeneste fra LOS der du har mulighet til automatisk å lade når strømprisen er lavest. LOS smart lading er et tilleggsprodukt tilknyttet din strømavtale ved LOS. Tjenesten leveres i samarbeid med vår underleverandør True Energy.

Avtalen består av:

  • Avtalevilkår LOS
  • Produktvilkår tilknyttet din strømavtale
  • Produktvilkår for LOS smart lading

3. Tjenesten
Tjenesten som leveres er LOS smart lading. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne Avtalen. Oppdatert produktinnhold i LOS smart lading og tilhørende pris finnes til enhver tid på los.no. LOS smart lading forutsetter leveranse av strøm fra LOS.

4. Produktinnhold
LOS smart lading innebærer at kunden, via en app levert av vår underleverandør True Energy, får tilgang til styring av sin hjemmelader for elbil. Dette innebærer at du som kunde får tilgang til blant annet:

  • Lage din egen ladeplan
  • Lading av strøm når det er billigst
  • Tilpasse ladeplan til ditt kjøremønster
  • Få full ladeoversikt
  • Se økonomisk besparelse

5. Bestilling
LOS smart lading leveres som en app via App store eller Google play. Tjenesten bestilles ved at kunden sender SMS til 02021 og da mottar sin bestillingskode. Bestillingskoden benyttes videre for å få tilgang til appen True Energy etter nedlasting. Mottatt bestillingskode benyttes ved registrering i appen, og avtale om bruk av tjenesten LOS smart lading inngås ved registrering av koden i appen.

6. Kommunikasjon
Kunden mottar kommunikasjon om produktet via e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse til enhver tid er oppdatert.

7. Behandling av personopplysninger
Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan LOS behandler personopplysninger. Vi anbefaler kunden å lese denne. Se los.no/personvern-i-los-as/

8. Betaling
LOS smart lading faktureres på kundens strømfaktura fra LOS. Betaling for LOS smart lading beregnes for den tid kunden har hatt produktet, og avregning foretas etterskuddsvis. LOS smart lading faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende pris og vilkår som fremkommer på los.no.

9. Endring
LOS kan endre innholdet i og prisen for LOS smart lading. Endring av innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden eller på Min side dersom avtalt med kunden.

10. Oppsigelse
LOS smart lading kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via LOS kundeservice på telefon 38 60 85 00. Ved oppsigelse fra LOS sin side gjelder en oppsigelsestid på 3 uker.

11. Angrerett
Dersom avtale om kjøp inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, har privatpersoner 14 dagers angrefrist i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper.