Plusskundeordning

En plusskunde produserer til tider mer strøm enn kunden klarer å forbruke.

Med plusskunde menes en enkelt sluttbruker av elektrisk energi som har en årsproduksjon som normalt ikke overstiger eget forbruk, men som i enkelte driftstimer har overskudd av kraft som kan mates inn i distribusjonsnettet.

Typiske plusskunder kan være kunder som monterer solcellepaneler på taket, eller andre boenheter og mindre virksomheter som generer kraft fra vind, vann eller andre kilder som hovedsaklig dekker eget forbruk men unntaksvis leverer strøm til nettet.

LOS samarbeider med Otovo og har skreddersydde strømavtaler til plusskunder.

NVEs definisjon av plusskunde fra 1. januar 2017:
Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Kilde: AE Nett og NVE

Fant du ikke det du lette etter?