LOS solstrøm

Strømavtalen for deg som produserer din egen strøm med solceller. Med LOS solstrøm kan du selge strøm til oss når du har til overs – og kjøpe av oss ved behov. LOS samarbeider med Otovo – Norges ledende leverandør av solcellepaneler.

Produser din egen fornybare strøm!

Slik fungerer solstrøm:

 • Du bruker strømmen du selv produserer, men kjøper strøm fra LOS når egen produksjon ikke dekker ditt strømbehov.

 • Produserer du mer enn du bruker, selges den tilbake til oss. Vi kjøper din overskuddsstrøm for det som er til en hver tid gjeldende spotpris.

 • Strømmen du selger tilbake til oss kommer som fratrekk på strømregningen din.

 • Du betaler ikke strømpris eller nettleie for strømmen du selv produserer.

 • Overskuddsstrømmen fra ditt solcelleanlegg blir sendt automatisk ut på strømnettet.

 • Strømmåleren din beregner hvor mye du bruker og produserer.

 • LOS Min side får du full oversikt og kan følge ditt forbruk og overproduksjon.

 

Du kan sammenligne denne avtalen med andre strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

 

Vi garanterer at fastbeløp og påslag vil være uendret i minst 1 måned. Om det skulle skje prisendringer vil du bli varslet minst 30 dager i forkant.

 • 39 kr

  Månedspris

 • 5,95 øre

  Påslag per kWh

 • Spotpris

  per kWh

 • Spotpris

  Avtaletype

Se avtalevilkår her

 

Last ned avtalevilkårene for utskrift / pdf her

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder ut 2023. 

Spørsmål?

Kontakt oss gjerne! 

Sjekk om taket ditt er egnet for solstrøm

LOS samarbeider med Otovo - landets ledende leverandør av solcellepanel.

Plusskunde og ønsker en annen avtale enn Solstrøm?

Null problem! Du må ikke knytte deg til Solstrømavtalen selv om du selger overskuddsstrømmen til LOS. Velg den avtalen som passer deg og ditt forbruk best. 

 • Eid av Agder Energi, en av landets største produsenter av ren vannkraft
 • Sertifisert Miljøfyrtårn
 • Støtter barn og unge på Sørlandet med over 1 million kroner hvert år gjennom LOS-fondet
 • Energieffektivisering 

Unike rabatter på opplevelser, produkter og tjenester

Vi lanserer nye fordeler gjennom året, så følg med for å spare tusenvis av kroner! Fordelene bestilles på Min side.  

Vi opplever at flere og flere av våre kunder går for produksjon av egen solstrøm, og vi har derfor en helt egen strømavtale som er tilpasset de som har solceller - LOS solstrøm.

 

Med denne strømavtalen betaler du spotpris med et redusert påslag på kun 5,95 øre/kWh og et fastbeløp på 39 kr/mnd. I tillegg kjøper LOS din overskuddsstrøm for gjeldende spotpris.

I denne avtalen anbefaler vi fornybar energi garanti til 1,90kr/dagen. Dette sikrer at det du betaler for strømmen din går til et lokalt vannkraftverk og reduserer CO2-avtrykket for en enebolig tilsvarende tre årsforbruk med bil. I praksis betyr det at du reduserer ditt CO2-avtrykk med 5 tonn i året om du bor i leilighet og med hele 10 tonn dersom du bor i enebolig.

Kort fortalt- fungerer solstrøm slik at du bruker strømmen du selv produserer, men kjøper strøm fra LOS når egen produksjon ikke dekker ditt strømbehov. I perioder der man produserer mer enn man bruker- selges strømmen tilbake til oss. Vi kjøper din overskuddsstrøm for det som er til enhver tid gjeldende spotpris. Strømmåleren din beregner hvor mye du bruker og produserer

 

Strømmen du selger tilbake til oss kommer som fratrekk på strømregningen din, og du betaler ikke strømpris eller nettleie for strømmen du selv produserer.

 

På LOS Min side får du full oversikt og kan følge ditt forbruk og overproduksjon

For å bli plusskunde må målepunktet være registrert som kombinasjonsmålepunkt hos netteier før avtalen kan tegnes. Strømmåleren din må også være registrert som kombinasjonsmålepunkt i Elhub.

Montøren vil melde ifra til netteier når solcelleanlegget er i gang med produksjon, som netteier deretter vi melde videre til oss.

 

NÅR MÅLEREN ER REG. SOM KOMB.MÅLER.

Når måleren er registret som kombinasjonsmåler i Elhub, kan du som kunde bestille vår solstrømavtale. Ta gjerne kontakt med oss, så ordner vi resten for deg!

 

NÅR MÅLEREN IKKE ER REG. SOM KOMB.MÅLER.

For at vi skal kunne registrere en solstrømavtale for deg og betale deg for overskuddstrømmen, så må du være registrert som plusskunde hos det lokale netteierselskapet.

Dersom måleren din ikke er registrert som kombinasjonsmåler enda- så vi anbefaler at du tar kontakt med montør/netteier for å høre hvordan det går med prosessen.

 

Gi oss gjerne en tilbakemelding når alt er i orden - så skal vi registrere LOS solstrøm for deg.

Det er vanskelig for oss å si noe om dine solforhold der du bor, men du kan enkelt sjekke hvilken del av taket ditt som er best egnet for solceller her 

Dersom du ønsker total oversikt over din strømproduksjon kan du sjekke dette på min side hos din solcelle leverandør. LOS-appen viser kun overskuddstrømmen du produserer og selger. Årsaken til det er at LOS-appen kun viser det du bruker over strømnettet.

Du betaler ikke nettleie på strømmen du produserer.

Vi kjøper overskuddstrømmen din for spotprisen i ditt område, det vil si NordPool pris. I LOS-appen har du full oversikt over timesprisene. Du kan også følge med på dagsprisen her 

Ettersom strømmen er timesmålt, så varierer spotprisen helt ned på timesnivå. Som følge av dette så blir strømforbruket svært individuelt. Dette er altså ulikt for hver enkelt strømmåler.

 

Prisen på fakturaen din er derfor basert på hvor mye strøm man har brukt og når på døgnet man har brukt den, ettersom vi bruker strømmen ulikt - men for at du skal slippe å få en faktura på mangfoldige sider med en fakturalinje for hver eneste time, så blir prisen slått sammen til èn snittpris på fakturaen.

 

Det samme gjelder for produksjon av strøm. Det avhenger av hvor mye strøm man har produsert og når på døgnet man har produsert det,

 

Det er også viktig å merke seg at prisene som er oppgitt under Historiske strømpriser og Dagens spotpris kun er inkludert mva., og ikke påslaget i avtalen din. Prisen på fakturaen din inkluderer for øvrig både mva. og påslag.