Oversikt strømavtaler som ikke lenger er i salg

Spotprisavtaler

Med spotpris får du en avtale som følger markedsprisen fra time til time. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

 

Avtaletype: Spotpris
Fast månedspris: 9,-
Påslag per kwh: 5,95 øre

For 25 kroner i månedspris får du en rimelig strømavtale som følger markedet. 

 

Avtaletype: Spotpris
Fast månedspris: 25,-
Påslag per kwh: 5,95 øre

Med spotpris får du en avtale som følger markedsprisen fra time til time. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

 

Avtaletype: Spotpris
Fast månedspris: 19,-
Påslag per kwh: 5,95 øre

Variable avtaler 

Strømavtalen for deg som ønsker garanti for en forutsigbar og konkurransedyktig strømavtale hele året. Avtalen garanterer at din strømpris på årsbasis er blant de 5 beste variable strømavtalene i markedet.

Prisvarsel minimum 30 dager i forkant. 

Avtaletype: Variabel 
Fast månedspris: 0,-
Påslag per kwh:  409,90 øre

Strømavtalen for deg som ønsker et digitalt og selvbetjent kundeforhold, men med mer forutsigbarhet enn spotpris.

Prisvarsel minimum 30 dager i forkant. 

Avtaletype: Variabel 
Fast månedspris: 29,-
Påslag per kwh:  434,90 øre

 

Strømavtalen for deg som ønsker forutsigbarhet med prisvarsling. Avtalen er variabel – og kan sammenlignes med flytende rente. Du følger prisutviklingen i markedet og prisendringer varsles minst 30 dager i forkant. Strømprisen inkluderer lovpålagte elsertifikater.

Avtaletype: Variabel 
Fast månedspris: 49,-
Påslag per kwh:  439,90 øre

Fastprisavtaler 

Strømavtalen for deg som ønsker lik strømpris hele året – enkelt og trygt. Med en fast månedspris i 12 måneder, får du forutsigbarhet og full kontroll over strømutgiftene.

 

Avtaletype: Fastpris
Fast månedspris: 49,-
Pris per kwh: ikke tilgjengelig 

 

Prisene har variert fra 107,70 øre/kwh - 262,50 øre/kwh 

Fondskraft er en strømavtale tilpasset for kunder som ønsker forutsigbarhet. Produktet som leveres er spotpris kombinert med prissikring. Fondskraft har samme pris hver måned, og ved årets slutt avregnes resultatet. Det er kraftforvalterne i vårt søsterselskap Entelios som har ansvar for å handle strøm til best mulig betingelser til våre kunder. 

 

Avtaletype: Fastpris
Fast månedspris: 0,-
Påslag per kwh: 9,50 øre

 

2021: Prisene har variert fra 47,49 øre/kwh - 48,08 øre/kwh. 

2022: Kommer i januar 2023