LOS fornybar energi

Med fornybar energi knyttet til strømavtalen din, sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker. 

I praksis betyr det at du reduserer ditt CO2-avtrykk med 5 tonn i året om du bor i leilighet og med hele 10 tonn dersom du bor i enebolig. (Kilde: nve.no)

Med Fornybar energi kjøpes opprinnelsesgarantier hos fornybare kraftprodusenter. Hos LOS kommer alle opprinnelsegarantier fra vannkraften på Agder. 

Fornybar energi koster 1,90 kr/dagen. 


Hva er fornybar energi? 

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlige enn ikke-fornybar energi.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet og fører til økt global oppvarming.

Fornybar energi

Fant du ikke det du lette etter?