LOS fornybar energi

Med fornybar energi knyttet til strømavtalen din, sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker. 

I praksis betyr det at du reduserer ditt CO2-avtrykk med 5 tonn i året om du bor i leilighet og med hele 10 tonn dersom du bor i enebolig. (Kilde: nve.no)

Med Fornybar energi kjøpes opprinnelsesgarantier hos fornybare kraftprodusenter. Hos LOS kommer alle opprinnelsegarantier fra vannkraften på Agder. 

Fornybar energi koster 1,90 kr/dagen. 


Hva er fornybar energi? 

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlige enn ikke-fornybar energi.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet og fører til økt global oppvarming.

 

Hva er opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. LOS kjøper alle opprinnelsesgarantier fra vannkraftproduksjon på Agder, nærmere bestemt fra Logna kraftverk.

Kraftstasjonen ligger i elven Logna, som er den lengste tilførselselva til Mandalselva. Kraftstasjonen utnytter et fall på 154 meter fra Juvatn til Svartevatn. Mer om kraftproduksjonen fra dette anlegget kan du lese på Agder Energi sine hjemmesider, Longa kraftverk

Fornybar energi

Fant du ikke det du lette etter?