Fornybar energi

Fornybar energi - ta et aktivt miljøvalg!

Sikre deg opprinnelsesgaranti fra vannkraftproduksjon på din strømavtale. 

Med tilleggsproduktet Fornybar energi knyttet til strømavtalen din, sikrer du at det produseres like mye fornybar energi som du selv forbruker. 

I praksis betyr det at du reduserer ditt CO2-avtrykk med 5 tonn i året om du bor i leilighet og med hele 10 tonn dersom du bor i enebolig. 

Med Fornybar energi kjøpes opprinnelsesgarantier hos fornybare kraftprodusenter. Hos LOS kommer alle opprinnelsegarantier fra vannkraften på Agder. 

Fornybar energi koster 1,90 kr/dagen. 


Hva er fornybar energi? 

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlige enn ikke-fornybar energi.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet og fører til økt global oppvarming.

Fant du ikke det du lette etter?