Topp 5-garanti

Garanti!

Strømavtalen for deg som ønsker garanti for en forutsigbar og konkurransedyktig strømavtale hele året. Avtalen garanterer at din strømpris på årsbasis er blant de 5 beste variable strømavtalene*.  

Vi gjør oppmerksom på at statens strømstøtte ikke tar utgangspunkt i fastpris, men gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde den aktuelle måneden. Dersom snittprisen ikke er over 70 øre, utløses ikke strømstøtteordningen.
Les mer om statens strømstøtte her.

Du kan sammenligne denne avtalen med andre strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Det er gratis å bytte til oss, og vi fikser alt det praktiske for deg - helt enkelt!

Ingen månedlig fastbeløp – du betaler kun for strømmen du faktisk bruker.

 

*Måles mot en liste over de 10 største strømleverandører i SØR-Norge som tilbyr variabelprisavtaler. Se liten her

Priser fremover: 

Ny pris fra 18.01.23: 334,00 øre/kwh

Ny pris fra 01.02.23: 259,00 øre/kwh

 

 • Pris:

  259,00 øre/KWh

 • Månedspris

  0 kr

 • Prisgaranti

  Topp 5

På grunn av store svingninger i strømmarkedet har vi  valgt å stoppe salget av variable avtaler.

Se avtalevilkår her 

 

Last ned avtalevilkårene for utskrift / pdf her

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser innebærer at husholdninger får deler av sine strømutgifter tilbakebetalt gjennom nettleien. Støtten gjelder ut 2023. 

Unike rabatter på opplevelser, produkter og tjenester

Vi lanserer nye fordeler gjennom året, så følg med for å spare tusenvis av kroner! Fordelene bestilles på Min side.  

 • Eid av Agder Energi, en av landets største produsenter av ren vannkraft
 • Sertifisert Miljøfyrtårn
 • Støtter barn og unge på Sørlandet med over 1 million kroner hvert år gjennom LOS-fondet
 • Energieffektivisering 

Det er enkelt å bli kunde

Vi fikser alt det praktiske for deg - helt gratis.

 • Du oppgir litt info om deg

 • Vi søker opp målernummeret ditt

 • Du er en av oss!