pixel code

LOS fornybar energi

Med 100% fornybar energi knyttet til strømavtalen din, sikrer du at det produseres like mye fornybar energi fra vannkraft som du selv forbruker.

I praksis betyr det at du reduserer ditt CO2-avtrykk med 5 tonn i året om du bor i leilighet og med hele 10 tonn dersom du bor i enebolig. (Kilde: nve.no)

Med Fornybar energi kjøpes opprinnelsesgarantier hos fornybare kraftprodusenter. LOS kjøper alle opprinnelsegarantier fra vannkraftproduksjon på Agder. 

Fornybar energi koster 1,90 kr/dagen.

Avtalevilkår

Hva er fornybar energi? 

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. Disse energiformene går aldri tomme, de forurenser ikke og er derfor mye mer miljøvennlige enn ikke-fornybar energi.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser miljøet og fører til økt global oppvarming.

Hva er opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. LOS kjøper alle opprinnelsesgarantier fra egen vannkraftproduksjon på Agder.

Jeg vil gjerne bestille Fornybar energi

Legg igjen nummeret ditt, så ordner vi det for deg!