LOS fornybar energi

Med LOS fornybar energi får du opprinnelsesgaranti på at det produseres like mye strøm fra vannkraft som det du forbruker.

Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning fra EU som garanterer produksjon av fornybar energi, som vannkraft, vindkraft eller solenergi.

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk.

Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning som har eksistert i Norge siden 2006. Merkeordningen har til hensikt å bidra til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig sammenliknet med produksjon av kraft fra ikke-fornybare energikilder som kull, olje og gass. Det er viktig for det grønne skiftet. 

Hva er fornybar energi? 

Fornybar energi er blant annet vannkraft, solenergi og vindkraft. I naturen fornyes disse energiformene kontinuerlig. Derfor er strøm fra fornybar energi mer bærekraftig enn strøm fra ikke-fornybar energi.

Ikke-fornybar energi er kull, olje, naturgass og uran (atomkraftverk). Når denne energien er brukt opp er det tomt. Bruk av ikke-fornybar energi forurenser mer enn fornybar energi, og bidrar negativt til økt global oppvarming.

LOS kjøper alle opprinnelsegarantier fra norsk vannkraftproduksjon.

Med opprinnelsesgaranti knyttet til din strømavatale garanterer vi at det produseres like mye strøm fra norsk vannkraft som det du forbruker. 

Fra og med 1. februar 2023 endres prisen på opprinnelsesgarantier til 9,4 øre/kWh. 

Bakgrunnen for prisøkningen er at innkjøpsprisene på opprinnelsesgarantier har økt kraftig de siste månedene. 

Avtalevilkår

Les fullstendige avtalevilkår for LOS fornybar energi

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Jeg vil gjerne bestille Fornybar energi

Legg igjen nummeret ditt, så ordner vi det for deg!