Avtalevilkår LOS fornybar energi

Avtalevilkår Fornybar energi 

Fornybar energi er en avtale som kommer i tillegg til din ordinære strømavtale hos LOS.

En opprinnelsesgaranti gir forbrukeren muligheten til å premiere fornybar kraftproduksjon ved å kjøpe opprinnelsesgaranterte strømavtaler. Avtalen tilbys uavhengig av hvilken annen strømavtale kunden har hos LOS.

En opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres fornybar energi tilsvarende ditt strømforbruk, og dokumenterer at elektrisk kraft er produsert med fornybare energikilder.

Opprinnelsesgarantien gir deg mulighet til å utøve forbrukermakt og skal stimulere til økt produksjon av fornybar energi. Strøm fra en rekke ulike kraftkilder går inn i det samme distribusjonsnettverket for strøm. Dette gjør det umulig å spore strømmen direkte fra produksjonsstedet til kunden. Strøm med opprinnelsesgaranti sikrer imidlertid at det produseres like mye fornybar kraft som du bruker.

LOS kjøper opprinnelsesgarantiene fra Agder Energi Vannkraft.