LOS forutsigbar - frys prisen i korte perioder

Vil du slippe de høyeste pristoppene gjennom året? Med LOS forutsigbar knyttet til strømavtalen din, får du tilbud om fastpris for korte perioder av gangen.

Med LOS forutsigbar kan du velge fastpris for to måneder av gangen – helt uavhengig av hvilken strømavtale du ellers har.

Du velger selv hvilke perioder gjennom året du ønsker fastpris - og kan på den måten få fordelene med fastpris når forbruket øker og prisen svinger som mest – og din vanlige strømpris ellers i året. 

Vi gjør oppmerksom på at statens strømstøtteordning ikke tar utgangspunkt i fastpris, men gjennomsnittlig spotpris i ditt prisområde den aktuelle måneden. Dersom snittprisen ikke er over 70 øre/kWh, utløses ikke strømstøtten. Les mer om statens strømstøtte her.

Slik fungerer det: 

Steg 1:
For å motta fastpristilbud må du ha tjenesten LOS forutsigbar knyttet til din strømavtale. Det bestiller du ved å fylle ut skjemaet nederst på denne nettsiden. LOS forutsigbar koster 49 kr/mnd. Se avtalevilkår for tjenesten. Merk at bestilling av tjenesten LOS forutsigbar ikke automatisk gir deg fastprisen, den må bestilles som beskrevet i steg 2. 

Steg 2:
Etter du har bestilt LOS forutsigbar, vil du i utvalgte perioder i året motta fastpristilbud for korte perioder av gangen. For eksempel kan du medio september motta fastpristilbud som gjelder for månedene november og desember. Tilbudet mottar du på e-post, og du må selv aktivt takke ja til fastpristilbudet for å sikre deg fastprisen. Dersom du ikke aktivt takker ja til tilbudet, beholder du din vanlige strømpris, og får en ny mulighet til fastpris neste gang det sendes ut tilbud.

Når fastprisperioden er over, tilbakeføres du automatisk til din opprinnelige strømavtale og pris. 

Fastprisen gjelder kun for ditt strømforbruk, nettleien kommer i tillegg. Bestilling av fastpris er bindende for både LOS og for kunden. 

Les fullstendige avtalevilkår for LOS forutsigbar

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

På grunn av store svingninger i strømmarkedet har vi valgt å sette salget av LOS forutsigbar på pause. 

Vi gjør oppmerksom på at statens strømstøtte gir en sikring mot de høyeste pristoppene, og at denne støtten ikke tar utgangspunkt i fastpris, men i spotprisen. Les mer om statens strømstøttordning her.