Lad elbilen når strømmen er billigst

Nå som strømprisene er høye - er det ekstra smart å lade i de billigste timene. Med tjenesten LOS smartlading trenger du ikke tenke selv - appen hjelper deg med intelligent og automatisk lading i de billigste strømtimene. Tilgjengelig i LOS-appen nå!

image

Velkommen til en helt ny og forbedret smartladingstjeneste for elbil.

 

Den nye smartladingstjenesten LOS smartlading er nå tilgjengelig i LOS-appen, og erstatter tidligere smartladinstjeneste. Med et nytt og forbedret brukergrensesnitt er målet å gi deg bedre oversikt og kontroll. Du finner tjenesten under "smarte tjenester" på Meny i LOS-appen. 

Med LOS smartlading vil LOS-appen sørge for fulladet bil til ønsket avreisetid og lading vil kun skje i de rimeligste timene i døgnet. Det er bra både for miljøet og for lommeboka.

Alt du trenger for å komme i gang med LOS smartlading er å laste ned LOS-appen. Du lader elbilen din på akkurat samme måte som før og du trenger ikke noe installasjon eller ekstra utstyr. 


Prøv tjenesten kostnadsfritt i en begrenset periode!

Slik fungerer smartlading 


Normalt når laderen blir koblet til elbilen vil lading starte umiddelbart, og lades til bilen er fulladet eller når kabelen trekkes ut. Når du bruker smartlading endres dette ved at man setter et tidspunkt man ønsker bilen skal være fulladet, så sørger smartlading for at bilen lades i de timene strømprisen er lavest frem til det tidspunktet du selv har satt.
 
Bilen er alltid ferdig ladet til du trenger den og du kan se hvor mye penger du har spart i LOS-appen. Dette er både bra for miljøet og for lommeboka!

Easee hjemmelader nedbetalt over strømregningen

Trygg hjemmelading med Easee - en kraftfull og fremtidsrettet elbillader. Nedbetal over strømregningen fra LOS - uten ekstra kostnader!

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.