LOS smartlading avtalevilkår

Vilkår for LOS smartlading

Smartlading avtalevilkår

Vilkår for LOS smartlading

 

1. Partene og avtaleinngåelse
Denne avtalen om LOS smartlading («Avtalen») er inngått mellom deg og LOS AS, heretter kalt LOS. Avtalen inngås ved at du aksepterer Avtalen i forbindelse med din bestilling.

2. Om LOS smartlading
LOS smartlading er en tjeneste fra LOS der du har mulighet til automatisk å lade når strømprisen er lavest. LOS smartlading er et tilleggsprodukt tilknyttet din strømavtale ved LOS. Tjenesten leveres kostnadsfritt i en periode i 2023, og nye avtalevilkår må på nytt aksepteres ved endringer.

Avtalen består av:

Avtalevilkår LOS
Produktvilkår tilknyttet din strømavtale
·       Tjenestevilkår for LOS smartlading

3. Tjenesten
Tjenesten som leveres er LOS smartlading. Tjenesten er et selvstendig produkt og reguleres av vilkårene i denne Avtalen. Oppdatert produktinnhold i LOS smartlading, og tilhørende pris finnes til enhver tid på los.no. LOS smartlading forutsetter leveranse av strøm fra LOS.

4. Forutsetninger for bruk av Tjenesten

Bruk av tjenesten smartlading forutsetter at bilen er innenfor en radius på 200 meter fra ladelokasjonene kunden har lagt til, at bilen må lade i mer enn 1 time og at smartladingstjenesten får kontakt med bilen for å sende instruksjoner om lading. Kun vellykkede smartladeøkter vil telle med i oppnådd besparelse.

LOS kan ikke holdes ansvarlig for eventuell nedetid i applikasjoner, API’er, grensesnitt, internettforbindelse, feil i bilers eller ladeboksers software/firmware, eller lignende, som fører til redusert funksjonalitet og reduserte besparelser for kunden. LOS kan ikke holdes ansvarlig for kostnader eller annet tap som kunden eller tredjepart påføres ved kundens bruk av tjenesten.

5. Produktinnhold
LOS smartlading innebærer at kunden, via LOS app får tilgang til styring av elbil. Dette innebærer at du som kunde får tilgang til blant annet:

Lading av strøm når det er billigst
Få full ladeoversikt
Se økonomisk besparelse


6. Bestilling
LOS smartlading aktiveres og deaktiveres i LOS appen.

7. Kommunikasjon
Kunden mottar kommunikasjon om produktet via e-post eller i LOS app. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse til enhver tid er oppdatert.

8. Behandling av personopplysninger
Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan LOS behandler personopplysninger. Vi anbefaler kunden å lese denne. Se https://www.los.no/personvern/.

9. Betaling
LOS smartlading er kostnadsfri i en periode i 2023. Ved endring av vilkår, vil dette kreve en ny og aktiv aksept av kunden.

10. Oppsigelse
LOS smartlading kan sies opp av begge parter. Oppsigelse fra kunden kan gjøres umiddelbart og uten oppsigelsestid via LOS app. Ved oppsigelse fra LOS sin side gjelder en oppsigelsestid på 30 dager.

11. Angrerett
Dersom avtale om kjøp inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, har privatpersoner 14 dagers angrefrist i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til LOS innen angrefristen utløper.