Det handler om å være trygg

Med LOS trygg knyttet til strømavtalen din dekker vi hele eller deler av strømregningen ved strømskader, arbeidsledighet eller sykmelding. En ekstra trygghet for deg og familien din.

image

Det handler om å være trygg

Det er viktig å være forberedt når noe skjer. For mange handler dette om å være trygg på at konsekvensene av uventede hendelser blir minst mulig. LOS trygg gir deg en ekstra trygghet dersom uhellet skulle ramme deg.

I Norge slår lynet ned mer enn 100.000 ganger hvert år. Dersom du skulle få strømrelaterte skader i din bolig, dekker LOS trygg inntil 4000 kroner av egenandelen på din innboforsikring.

Dersom du eller din ektefelle/samboer skulle bli arbeidsledig eller sykmeldt utover en måned, dekkes 3000 kroner av dine strømutgifter hver måned i inntil fire måneder. Dersom du har lavere strømutgifter enn 3000 kroner i måneden, så får du utbetalt mellomlegget til din konto.

LOS trygg er et tilbud til deg som er strømkunde hos LOS. Forsikringen har ingen bindingstid, og koster kun 1,90 kroner pr. dag. Det er mindre enn hva du betaler for en bærepose i butikken. Dersom du får bruk for LOS trygg én gang i løpet av fem år, så har du dekket inn det forsikringen koster i perioden, og enda litt til.

Les fullstendige avtalevilkår for LOS trygg

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet

Her finner du utfyllende informasjon om hva forsikringsproduktet dekker 

Jeg ønsker å bestille LOS trygg

Legg inn ditt telefonnummer, så blir produktet registrert på din strømavtale hos LOS.