LOS Trygg

Med LOS trygg dekker vi hele eller deler av strømregningen din ved arbeidsledighet, sykemelding og strømskader til kun kr. 1,90,- per dag.

Du har LOS trygg og nedenfor finner du informasjon om hvordan du melder skade. 

Arbeidsledighet
Forutsetninger for å søke om erstatning:
Rett til forsikringsutbetaling gjelder når en har vært fast ansatt i minst 50 % stiling sammenhengende de siste 6 måneder før dato for arbeidsledighet. 

Rett til forsikringsutbetaling inntreffer tidligst 90 dager etter forsikringens startdato og en har vært arbeidsledig i minst 30 dager sammenhengende. Det utbetales ingen erstatning for de 30 første dagene med arbeidsledighet.

Den arbeidsledige kan ikke fremme nytt krav for arbeidsledighet de 12 påfølgende månedene etter en er tilbake i arbeid. 

Skaden registreres gjennom forsikringsselskapet sin løsning for digital skademelding og må gjennomføres av den arbeidsledige. Skademeldingen krever at den arbeidsledige logger inn via BankID.

Det er obligatorisk at følgende dokumenter lastes opp i skademeldingen:

· Ansettelseskontrakt for arbeidsforholdet
· Varsel om Oppsigelse fra arbeidsgiver som angir årsak til arbeidsledigheten
· Vedtak fra NAV om innvilgelse av dagpenger og tidsrom for denne


Sykemelding
Forutsetninger for å søke om erstatning:
Rett til forsikringsutbetaling gjelder kun dersom sykmeldingen skyldes sykdom som har vist symptomer tidligst 30 dager etter forsikringens startdato.

Rett til forsikringsutbetaling inntreffer når en har vært fast ansatt i minst 50 % stilling sammenhengende de siste 6 måneder før dato for sykmelding. Det utbetales ingen erstatning for de 30 første dagene med sykmelding. 

Den sykmeldte kan ikke fremme nytt krav for samme lidelse de 12 påfølgende månedene etter friskmelding. 

Skaden registreres gjennom forsikringsselskapet sin løsning for digital skademelding og må gjennomføres av den sykmeldte. Skademeldingen krever at den sykmeldte logger inn via BankID.

Det er obligatorisk at følgende dokumenter lastes opp i skademeldingen:

· Sykmelding fra lege hvor det fremgår diagnose og sykmeldingsperiodens varighet


Egenandel ved innboskade
Forutsetninger for å søke om erstatning:
Du må ha mottatt forsikringsoppgjør på din hjem/innbo-, bolig- eller fritidsboligforsikring før du søker om erstatning.

Utbetalingen fra forsikringsselskapet må overstige egenandelen din. 

Skaden registreres gjennom forsikringsselskapet sin løsning for digital skademelding og må gjennomføres av eier av innboforsikringen. Skademeldingen krever at eier av innboforsikringen logger inn via BankID.

Det er obligatorisk at følgende dokumenter lastes opp i skademeldingen:

· Kopi av oppgjørsbrev fra forsikringsselskapet, hvor betalt egenandel fremkommer.


Slik melder du skade
Ble du arbeidsledig/permittert, sykmeldt eller hadde en elektrisk fenomenskade før april 2021 klikk her 

Er du blitt arbeidsledig, sykmeldt eller hatt elektrisk fenomenskade etter april 2021 klikk her