Informasjon om endringer i LOS trygg

Lite visste vi for et år siden at Covid-19 skulle få så stor og langvarig påvirkning på oss alle. Også din strømforsikring LOS trygg har vært igjennom endringer som et resultat av pandemien.

LOS trygg er en forsikring knyttet til din strømavtale. Den dekker hele eller deler av strømregningen din ved arbeidsledighet eller sykmelding, samt gir en engangserstatning for egenandel ved elektriske fenomenskader i din bolig.

Vi er glade for at så mange av våre kunder har fått glede av denne forsikringen, bare de to siste årene har vi betalt ut nærmere 5 millioner kroner til kunder med LOS trygg.

Fra 1.4.2021 vil følgende hovedendringer gjøres gjeldende for din LOS trygg: 

  • Forsikringsgiver endres fra Tryg Forsikring til Maiden General Försäkrings AB
  • Unntaket for pandemi fjernes. Dvs. at sykmelding og arbeidsledighet som følge av pandemi vil kunne dekkes av forsikringen
  • Erstatning for permittering fjernes fra dekningen ved arbeidsledighet
  • Erstatning og kvalifisering for sykmelding endres slik at den tilsvarer erstatning for arbeidsledighet
    - utbetales fra sykmeldingsdag 31 – ikke tilbake fra første sykmeldingsdag
    - forsikret person må ha vært fast ansatt i minst 50 % stilling siste 6 måneder før skadedato
  • Erstatning for sykmelding og arbeidsledighet begrenses fra seks til fire måneder per skade
  • Prisen for LOS trygg endres fra kr 1,50 pr/dag til kr 1,90 pr/dag.

 

Se justerte avtalevilkår for LOS trygg.

Det handler om å være trygg

Vi har i 2020 virkelig fått kjenne på kroppen viktigheten av å være forberedt når noe plutselig skjer. For mange handler dette om å være trygg på at konsekvensene av uventede hendelser blir minst mulig. LOS trygg gir deg en ekstra trygghet dersom uhellet skulle ramme deg.

I Norge slår lynet ned mer enn 100.000 ganger hvert år. Dersom du skulle få strømrelaterte skader i din bolig, dekker LOS trygg inntil 4000 kroner av egenandelen på din innboforsikring.

Dersom du eller din ektefelle/samboer skulle bli arbeidsledig eller sykmeldt utover en måned, dekkes inntil 3000 kroner av dine strømutgifter hver måned i inntil fire måneder. Dersom du har lavere strømutgifter enn 3000 kroner i måneden, så får du utbetalt mellomlegget til din konto. Mange er ikke klar over at NAV kun dekker ca. 62 % av lønnen ved arbeidsledighet.

LOS trygg er et tilbud til deg som er strømkunde hos LOS. Forsikringen har ingen bindingstid, og koster kun 1,90 kroner pr. dag. Det er mindre enn hva du betaler for en bærepose i butikken.