Smart og effektivt oppvarming med varmepumpe fra LOS

Velg mellom rentefri nedbetaling og strømregningen, eller betal alt på en gang - helt enkelt! Vi selger i første omgang til kunder bosatt på Agder, men jobber med å få på plass løsninger i hele landet. 

Med dagens rekordhøye strømpriser har det aldri vært gunstigere å investere i varmepumpe. Her får du toppmodellen Mitsubishi Kaiteki 6600, som sparer både penger og miljøet, nedbetalt rentefritt over strømregningen.

Spar strøm med Mitsubishi Kaiteki 6600 fra LOS

Med varmepumpe sparer du strøm der det monner mest – på oppvarming av boligen din.
Sammenlignet med en tradisjonell panelovn er varmepumpen mer enn fem ganger så effektiv, og sørger for en jevn varme og et lavt energiforbruk. 

Les vtalevilkårene her 

Angrerett

Ved korrekt utfylt skjema anses opplysningene i angrerettloven § 8 første ledd bokstav h, i og j, jf. annet ledd, gitt.

 

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

 

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss: LOS AS, Postboks 603 Lundsiden,4606 Kristiansand S, telefon 38 60 85 00, epostadresse: angrefrist@los.no på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post). 

 

Du kan benytte deg av dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene (derunder levering av vann/gass/ elektrisitet/fjernvarme) skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

image

Varm opp boligen energieffektivt med varmepumpe fra LOS

Velg mellom nedbetaling over strømregningen eller betal alt på en gang: 
 

  • 750 kr mnd/36 mnd rentefritt over strømregningen
  • 27.000 kr kontant

Adm. gebyr ved nedbetaling kr 39,- per mnd/36 mnd.