Informasjon om variable strømavtaler

LOS har som mål å tilby strømavtaler som er tilpasset kundenes behov. Mens spotprisavtaler følger markedssvingninger time for time, har målet med variable strømavtaler vært å tilby kunden en forutsigbar pris frem i tid. Vi ser at det er vanskelig i den ekstraordinære situasjonen som strømmarkedet nå er i, og har derfor valgt å stoppe salget av variable avtaler.

Variable strømavtaler har vært mye omtalt i media den siste tiden, og vi ønsker derfor å gi mer informasjon om hva avtalene innebærer her.  


Variable strømavtaler 
I motsetning til spotprisavtaler som følger markedssvingningene time for time, og dag for dag, gir en variabel strømavtale lik pris gjennom døgnet. Prisen på variable avtaler settes for en periode frem i tid, og kunden varsles 30 dager før prisendring.

Det er ingen bindingstid på variable strømavtaler og kunden kan når som helst bytte avtale

For å kunne tilby kunder en forhåndskjent pris, må LOS kjøpe strøm frem i tid. Det blir som et forhåndskjøp av strøm på børs, og prisen LOS kan tilby kunden er styrt av forventningene som er i markedet på det tidspunktet strømmen handles inn.

At det er forskjell mellom spotpris og variabelpris er helt normalt, og det kan slå begge veier, men på grunn av de store svingningene i markedet den siste tiden er utslagene hver vei nå større enn normalt.  

Statens strømstøtteordning 
Statens midlertidige strømstøtteordning gjelder uavhengig av hvilken strømavtale eller strømleverandør man har, men det er viktig å være klar over at beregningen av strømstøtte tar utgangspunkt i spotpris og ikke prisen på variable avtaler. 

Strømstøtten beregnes ut fra gjennomsnittlig spotpris i kundens prisområde. Kunden får tilbakebetalt 90% av kostnadene over 70 øre per kWt (ekskl. mva) Les mer om statens strømstøtteordning her. 

Store markedssvingninger 
I august 2022 nådde strømmarkedet den høyeste pristoppen som er registrert i Norge noensinne. Krigen i Ukraina skapte frykt om forsyningssituasjonen i Europa. Samtidig var fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på et historisk lavt nivå. Kunder med variable avtaler kom fordelaktig ut gjennom sommeren. 

Høsten 2022 bedret forsyningssituasjonen seg dramatisk. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk fra å ligge på det laveste nivået på 20 år til å være over normalen. Det førte til at spotprisen ble liggende uventet lavt, og under variabelprisene. Hvordan markedsprisen på strøm utvikler seg frem i tid er vanskelig å si sikkert. 

Vi anbefaler alle våre kunder å laste ned LOS-appen. Der får du full oversikt over din strømavtale, fakturaer med mer. Les mer om appen og se hvordan du laster den ned her

Se også hvordan du kan lese og forstå din strømfaktura med vår fakturaguide her